041 346 943
  070 399 434
  info@hojla.com
O NAS
Naša osnovna dejavnost je izdelava in implementacija poslovne programske opreme, ter svetovanje na področju informacijske tehnologije. V ta namen smo v sodelovanju z našimi strankami razvili lasten program SPED (sistem za poslovanje in evidenco dela) , ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven pregled poslovanja in dogodkov v podjetju.


V podjetju se zavedamo, da lahko kakovost naših storitev na najvišjem nivoju zagotavljamo samo z vrhunskimi strokovnjaki in pravičnimi medčloveškimi odnosi v podjetju in z našimi partnerji ter strankami. Samo tako lahko ustvarimo klimo, ki spodbuja ustvarjalnost in motivira zaposlene k uresničitvi visoko zastavljenih ciljev in pričakovanj.VREDNOTE

S spoštovanjem naših vrednot skrbimo za rast in razvoj podjetja kot tudi za odnose med zaposlenimi, našim kupcem pa zagotavljamo izpolnitev zahtev in pričakovanj


•  Odkrita komunikacija

•  Stalno izobraževanje

•  Kakovost naših storitev

•  Motivacija zaposlenih

•  Spoštovanje znanja zaposlenih

•  Zadovoljstvo strank in partnerjev